Spółdzielnia Socjalna

Oferuje Państwu swoje usługi polegające na zorganizowanej obsłudze imprez plenerowych i festynów z udziałem dzieci pomiędzy 3-12 rokiem życia. 

Nasza pełna oferta

ks. Stanisław Zarosa SAC

Pierwsza i jedyna jak dotąd spółdzielnia kościelnych osób prawnych, powstała dzięki projektowi „OWES Mazowsza Płockiego”. 

Wywiad

Spółdzielnia Socjalna "Pod Jednym Dachem"

Powstała 21 marca 2014 r. Została powołana przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Benedykta w Sierpcu oraz Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) w Sierpcu, które są reprezentowane przez ks. Stanisława Zarosę SAC. 

Projekt został sfinansowany ze środków unijnych, które spółdzielnia otrzymała z OWES-u z Płocka. 6 osób ze strukturalnego bezrobocia otrzymało wsparcie i od 2 maja br. rozpoczęliśmy działalność docierając z naszą ofertą do zainteresowanych osób i instytucji.

Poznaj nas bliżej


Kontakt

Spółdzielnia Socjalna 

„Pod Jednym Dachem” 

ul. Wojska Polskiego 28

09-200 Sierpc 


NIP 776-169-94-19 

tel.+48 607 193 333